Kanjertraining

Op onze school werken we met de Kanjertraining. In de folder vindt u hier meer informatie over.

Alle leerkrachten op onze school zijn geschoold om Kanjertraining te mogen geven. Van nieuwe leerkrachten wordt ook gevraagd dit zo snel mogelijk te doen. Daardoor mogen we ons een gecertificeerde Kanjerschool noemen. Op onze school hebben we een Kanjerco├Ârdinator (juf Mieke Helder) en is een leerkracht geschoold als gedragsspecialist (juf Wilma Huisjes).

 

Folder Kanjertraining

De Vlinder is een school waar een ontspannen sfeer heerst en waarbij de kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig en veilig voelen. We zien het als onze taak om de leerlingen te begeleiden op weg naar een zinvolle plaats in onze multiculturele maatschappij. Wij gaan zo goed mogelijk om met de diversiteit binnen onze groepen. Het geeft onze leerlingen een brede en onbevooroordeelde kijk op de samenleving. Naast kwalitatief goed onderwijs streven wij ernaar om ook goede burgers voor de toekomst af te leveren. Kanjertraining helpt ons hierbij.