Logopedie

Onze school heeft samenwerkings- en kwaliteitsafspraken gemaakt met Connect logopedie, om logopedie en dyslexiebehandelingen op de basisscholen te organiseren. Door logopedische en dyslexiezorg op school te organiseren blijft uw kind in zijn/haar vertrouwde omgeving en mist hij/zij zo min mogelijk onderwijstijd.

Waarom op de scholen?
Door logopedische en dyslexiezorg op school te organiseren blijft uw kind in zijn/haar vertrouwde omgeving en mist hij/zij zo min mogelijk onderwijstijd. Daarnaast hebben de logopedisten van Connect intensief contact met de leerkracht en intern begeleider om de zorg voor uw kind nog beter af te stemmen. Zo maken wij samen de zorg effectiever en efficiënter.

5 jarigen screening
Onderdeel van de logopedische zorg op school is de 5-jarigen screening. Deze screening wordt jaarlijks uitgevoerd door de (extern)screenend logopedist. Op deze wijze wordt onafhankelijk en objectief in beeld gebracht of logopedische ondersteuning voor uw zoon / dochter gewenst is. Een eventueel adviesgesprek vindt plaats met de (extern)screenend logopedist.

Connect logopedie en dyslexie op school
Wanneer u logopedische ondersteuning voor uw kind wilt ontvangen, kan deze ondersteuning nu op school plaatsvinden. Dit kan betekenen dat u vragen heeft over uw kind of wilt dat uw kind logopedisch onderzocht wordt. Eventuele logopedische behandelingen (m.u.v. diagnostiek van dyslexie) hoeven niet meer plaats te vinden in de praktijk, maar kunnen ook op school (in een aparte behandelruimte net als in de praktijk) plaatsvinden. Dit kan onder schooltijd, maar ook na schooltijd. In overleg met u en school zoeken we de best passende mogelijkheid voor uw kind.

Ouderbetrokkenheid
Om een goede kwaliteit van zorg te garanderen bent u als ouder volledig betrokken bij de zorg voor uw kind en bent u bij minimaal de helft van de behandelingen aanwezig. Als ouder bent u ook verantwoordelijk voor het oefenen/herhalen van wat er in de logopedische behandeling wordt aangeboden. De behandelruimten zijn officiële dependances van de logopediepraktijk en hierdoor altijd toegankelijk voor u, ook tijdens de schoolvakanties. Als uw kind niet naar logopedie kan komen i.v.m. bijvoorbeeld ziekte, een schoolreisje, studiedag, etc, dan bent u als ouders verantwoordelijk voor de afstemming met de logopedist.

Logopedie
De Connect logopedist kan ondersteuning bieden bij het leren spreken, lezen, spellen, begrijpen, vertellen en horen. Daarnaast leert uw kind nog andere vaardigheden, zoals eten, drinken en lezen. Op onze website www.connectlogopedie.nl kunt u meer lezen over deze onderwerpen.

Praktisch
Indien u gebruik wilt maken van de zorg bij Connect logopedie, dan kunt u zich (via de intern begeleider) bij ons aanmelden. Voor vergoeding is een verwijzing van de (huis)arts nodig. U kunt in overleg met de logopedist afstemmen of de logopedie het beste kan plaatsvinden onder of na schooltijd. Dit is afhankelijk van wat het beste is voor uw kind. Er vindt een vrijblijvende intake plaats om kennis te maken en uw vraag te bespreken. Vervolgens kunnen er spelenderwijs onderzoeken plaatsvinden. Aan de hand hiervan kan de logopedist advies geven over een eventueel vervolg. Met een verwijzing van uw (huis)arts wordt logopedie vergoed vanuit het basispakket.

Samenwerkingspartners
Naast onze school werkt Connect logopedie samen met Dyslexienetwerk Pento (audiologisch centrum), diverse kinderopvangorganisaties, GGD (consultatiebureaus), zorgverzekeraars en diverse partners in de eerste -en tweedelijns gezondheidszorg.

Kwaliteit
De logopedisten van Connect logopedie staan ingeschreven in het (basis)kwaliteitsregister paramedici en zijn lid van de NVLF. Elke Connect logopedist heeft een eigen specialisatie binnen de logopedie waarvoor hij of zij ingeschreven staat in verschillende landelijke registers. Door een optimale samenwerking tussen collega’s met de bijbehorende bij-/en nascholingstrajecten streven wij naar de best mogelijke kwalitatieve zorg voor uw kind.

Hoe kunt u ons bereiken?
Mocht u een vraag hebben dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Natuurlijk geldt dit voor uw kinderen van alle leeftijden. U kunt ook een kijkje nemen op de website van Connect logopedie. U bent van harte welkom.

 

Connect Logopedie
Tel: 038 – 420 20 10
Email: [email protected]
Website: www.connectlogopedie.nl