Onze school

Op de Vlinder werken wij volgens het leerstofjaarklassensysteem, waarbij leerlingen gegroepeerd zijn op basis van hun leeftijd. Vanuit de klassensituatie proberen we een zo optimaal mogelijke leeromgeving te creëren die is afgestemd op de verschillen tussen de leerlingen. Om deze verschillen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, in kaart te brengen beschikt onze school over een systeem leerlingenzorg.

$image['alt']