Manifesto

Manifesto is een klas waarin (hoog)begaafde leerlingen van verschillende Chronoscholen één dagdeel in de week samenkomen. Het doel is om leerlingen die op leergebied meer aan kunnen dan een ‘gemiddelde leerling’ samen te laten werken en te laten ontwikkelen. Er is op onze school een leerkracht geschoold als begaafdheidsspecialist (juf Alida Jurjens).

In het beleidsplan van Chrono staat het als volgt omschreven:

1. (hoog)begaafde kinderen laten we samenwerken in homogene (ontwikkelingsgelijke) groepen om zich met andere kinderen te kunnen identificeren en te ontwikkelen, en in hun eigen heterogene (onder ontwikkelingsniveau) groep om te voorkomen dat zij buiten de groep vallen.
2. (hoog)begaafde kinderen moeten voldoende worden uitgedaagd en gemotiveerd blijven.
3. Opdrachten voor deze kinderen worden, daar waar mogelijk, verlengd naar opdrachten in de eigen klas, of hun inspanningen worden naar de klas toegespeeld, bijvoorbeeld door het geven van presentaties over bereikte resultaten.

 

 

Manifesto vindt plaats op woensdag(ochtend). Naast dit dagdeel krijgen leerlingen die naar Manifesto gaan geregeld huis- en schoolwerk mee dat zij individueel of door samen te werken kunnen maken.

Wie gaan naar Manifesto?
Enkele leerlingen uit de bovenbouw van onze school gaan naar Manifesto. Zij zijn hiervoor aangemeld door hun leerkracht(en) en de intern begeleiders. Ieder jaar wordt door de groepsleerkracht(en), begaafdheidsspecialist en de intern begeleiders gekeken of er nieuwe leerlingen in aanmerking komen voor Manifesto. De eisen om te worden toegelaten staan beschreven in het Beleidsplan van Chrono.